STOWARZYSZENIE TRENERÓW PIŁKI NOŻNEJ

Zapraszamy na Kursokonferencje Warszawa 18.12.2021r.

 

 

Cele

Stowarzyszenie Trenerów Piłki Nożnej, zwane dalej w skrócie "STPN" - jest organizacją korporacyjną typu stowarzyszeniowego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. W kontaktach międzynarodowych STPN obok nawy w języku polskim używa nazwy w języku angielskim „Polish Football Coaches Association”.


Celem STPN jest:

•    udział w rozwoju i popularyzacji sportu piłki nożnej w Polsce w zakresie nie zastrzeżonym na wyłączność na rzecz Polskiego Związku Piłki Nożnej,
•    podejmowanie działań na rzecz promocji piłkarstwa amatorskiego i profesjonalnego,
•    ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków STPN
•    pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej STPN w tym na doskonalenie zawodowe członków STPN oraz trenerów piłki nożnej.