O nas

Trenerów Piłki Nożnej, zwane dalej w skrócie „STPN” – jest organizacją korporacyjną typu stowarzyszeniowego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. W kontaktach międzynarodowych STPN obok nawy w języku polskim używa nazwy w języku angielskim „Polish Football Coaches Association”

Celem STPN jest:

  • udział w rozwoju i popularyzacji sportu piłki nożnej w Polsce w zakresie nie zastrzeżonym na wyłączność na rzecz Polskiego
    Związku Piłki Nożnej,
  • podejmowanie działań na rzecz promocji piłkarstwa amatorskiego i profesjonalnego,
  • ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków STPN
  • pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej STPN w tym na doskonalenie zawodowe członków STPN oraz trenerów piłki nożnej.

Statut

Zarząd

Cele

Misja