Zarząd

Dariusz Śledziewski

Prezes STPN

Dariusz Grzegrzółka

Wiceprezes STPN

Edward Klejndinst

Wiceprezes STPN

Arkadiusz Szulc

Sekretarz

Artur Kolator

Członek Zarządu

Mirosław Jabłoński

Członek Zarządu 

Marcin Broniszewski

Członek Zarządu

Robert Parzonka

Członek Zarządu