Turniej Selekcyjny dla rocznika 2010 z programu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, Turnieje Selekcyjne na Mazowszu

Wczoraj odbył się finałowy Turniej Selekcyjny dla rocznika 2010 z programu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, Turnieje Selekcyjne na Mazowszu
#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnoscmazowiecka
Share on facebook
Share on twitter
Share on email