Dołącz do nas!

Członkiem STPN może być każda osoba fizyczna, zarówno obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, jak i innego Państwa.

Osoba fizyczna może być przyjęta w poczet członków STPN na podstawie decyzji Zarządu STPN, jeśli łącznie:

– posiada zdolność do czynności prawnych

– posiada dyplom trenera lub instruktora piłki nożnej

– złożyła pisemną deklarację członkowską